یکشنبه , ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد

خانه / پژوهش سطح دو / گام اول: انتخاب موضوع مقاله
گام اول: انتخاب موضوع مقاله

گام اول: انتخاب موضوع مقاله

بااستحضار طلاب گرامی میرسانیم همزمان با انتخاب واحد ,دوستان موضوع مقاله  ترم جاری را خود را تحویل دهند.

عنوان: پختگی عنوان، حاكی از توان علمی نویسنده است و عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم میكند. این عنوان ناظر به مسأله تحقیق و پرسش اصلی است. همچنین پوششدهندهی واژگان كلیدی است. پس باید گویا و رسا باشد، در عین حال اختصار،‌ یك امتیاز است و كلمات باید بین سه تا هشت كلمه باشد. عنوان نباید اعم یا اخص از محتوای مقاله یا انتخابی از روی تعصب باشد. از عناوین كلیشهای باید پرهیز شود و در مقالات علمی، ‌عنوان باید علمی و بدور از صنایع ادبی و دور از ابهام باشد.

در ضمن به بهترین موضوعات مقالات جوایزی در هفته آینده اهدا میگردد.

واحد پژوهش

جوابی بنویسید