شنبه , ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد

خانه / پژوهش سطح یک / کارگاه مهارت تحصیل
کارگاه مهارت تحصیل

کارگاه مهارت تحصیل

اولین جلسه کارگاه مهارت تحصیل باحضور استاد مراد خانی برگزار شد

اهم موضوعات مورد بحث:

– نگاهی به وضعیت تحصیلی در حوزه

-تفاوت تحصیل حوزه باسایر سیستمهای آموزشی

-توجه به رسالت سنگین حوزه

وزمان کم

-ضرورت پیش مطالعه در روند یادگیری

-غرض از روش تحصیل مجموعه مباحثی که یادگیری و توجه وبه کار بستن آنها کیفیت تحصیل فرد را به میزان قابل توجه ومحسوس ارتقا می بخشد

منابع مطالعاتی:

-کتاب روشها: جواد محدثی

-کتاب طلبه وراه ورسم طلبگی: عالم زاده نوری

-مجموعه مهارتهای طلبگی: انتشارات کانون اندیشه جوان

-کتاب روش تحصیل: حوزه علمیه خواهران

-کتاب صراط: ابولقاسم علیدوست

-کتاب راهنمای تحصیل : واسطی

– کتاب مطالعه موفق :مهدی حورایی

-سایت کتاب پردازان

-سایت طلبگی عالم زاده نوری

جوابی بنویسید