جمعه , ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد

خانه / پژوهش سطح دو / نمرات پژوهش سطح دو

نمرات پژوهش سطح دو

((هو العلیم ))

نمرات تحقیق مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام

 

دوستانی که تحقیق هایشان را تحویل نداده اند تا آخر همین هفته وقت دارند وگرنه نمره ای برای آنها لحاظ نمی شود

 

طلاب گرامی برای تایید ثبت نمراتشان حتما پس از ملاحضه ی نمراتشان در قسمت نظریات اسم و فامیل خود را ارسال نمایند که ارسال نام و نام خانوادگی علاوه بر ثبت نمرات در سایت تعهدی برای اعلام همکاری با واحد پژوهش برای ترم دیگر میباشد.

 

درضمن ما منتظر انتقادات و پیشنهادات شما در قسمت نظریات میباشیم.

 1. 8511110676 > 18
 2. 8611110981 > 17
 3. 8611110565 > 17
 4. 8511110423 > 17
 5. 8711111041 > 16
 6. 8711110988 > 17
 7. 8611110344 > 17
 8. 8611111051 > 16
 9. 8511110659 > 15
 10. 8811113692 > 15
 11. 8111110342 > 17
 12. 8611110945 > 17
 13. 8411110503 > 17
 14. 8811113678 > 16
 15. 8611110700 > 17
 16. 8611113720 > 16
 17. 8811113708 > 15
 18. 8711111630 > 15
 19. 8811112194 > 15
 20. 8511110900 > 16
 21. 8711113717 > 16
 22. 8611110039 > 16
 23. 8811111443 > 15
 24. 8511110280 > 15
 25. 8711113711 > 15/20
 26. 8811110334 > 16
 27. 9011112879 > 16
 28. 8911110806 > 16
 29. 8811110303 > 17
 30. 8811110123 > 17
 31. 8511110646 > 15
 32. 000
 33. 8911110470 > 17
 34. 8611110942 > 15
 35. 8811110791 > 15
 36. 8511110272 > 15
 37. 8611110850 > 15
 38. 000
 39. 000
 40. 9011133669 > 18
 41. 8311110639 >15/16
 42. 8911110943 > 15/16
 43. 8911111129 > 15/16
 44. 8911110258 > 18
 45. 8311110136 > 18
 46. 8611110033 > 18
 47. 8711110719 > 12
 48. 8711110707 > 15
 49. 8711113678 > 12
 50. 8711110709 > 15
 51. 8711111803 > 16
 52. 8411110803 > 15/19
 53. 8711111805 >18/15
 54. 8711110731 > 17
 55. 8711111873 > 15
 56. 8711110293 > 15
 57. 8611110700 > 17
 58. 8411111028 > 15
 59. 8611110946 > 16
 60. 8411110121> 18
 61. 8711110794> 16

واحد پژوهش مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام

و من الله توفیق

جوابی بنویسید