سلسله مباحث اخلاقی با موضوع : از گوش تا آغوش ویژه ماه مبارک رمضان با حضور استاد حلوائیان

سلسله مباحث اخلاقی با موضوع : از گوش تا آغوش ویژه ماه مبارک رمضان با حضور استاد حلوائیان

درس اخلاق با حضور استاد حلوائیان در تاریخ 12 و 13 خرداد با موضوع از گوش تا آغوش برگزار شد

جوابی بنویسید