سالروز رحلت امام خمینی (ره) بر تمامی ملت شریف ایران تسلیت….

سالروز رحلت امام خمینی (ره) بر تمامی ملت شریف ایران تسلیت….

آه و واویلا صد آه و واویلا/شعله زد در دل داغ روحُ ا…
نیمه ی خرداد وقت عزا باشد/دل به درد وغم مبتلا باشد

شد امام ما مهمان اجدادش/زنده بادا تا به ابد یادش

جوابی بنویسید