سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام تسلیت…

سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام تسلیت…

تابوت تیر خورده و یک قبر بی حرم

این هم جزای آن همه آقایی و کرم

وقتی به بال دل به بقیع تو می پرم

دنیا خراب می شود انگار بر سرم

حتی نوادگان تو صاحب حرم شدند

            کی می شود برای تو کاری کنم حسن

جوابی بنویسید