درس اخلاق طلاب پیش نیاز با حضور استاد توحیدی در مدرسه علمیه امام باقر علیه السلام برگزار شد.

درس اخلاق طلاب پیش نیاز با حضور استاد توحیدی در مدرسه علمیه امام باقر علیه السلام برگزار شد.

جوابی بنویسید