بهشت جایی برای همگان یا جایی برای شیعیان

بهشت جایی برای همگان یا جایی برای شیعیان

جلسه کرسی آزاد اندیشی با موضوع بهشت جایی برای همگان یا جایی برای شیعیان روز سه شنبه 98/2/24 با حضور استاد یاوری در مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام رگزار میشود…

جوابی بنویسید