شنبه , ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

مدرسه علمیه امام محمدباقر(ع) مشهد

خانه / آموزش سطح2 / بسمه تعالی :قابل توجه طلاب سطح2و3نمرات دروس اصلی ثبت شده هر بزرگواری که نمره درسی اش ثبت نشدهشخصا با حضور درمدرسه پیگیری نماید آخرین مهلت ثبت نمرات 26/4/96میباشد .نمرات دروس تفسیر ومهارت 28/4ببعد ثبت میشود

بسمه تعالی :قابل توجه طلاب سطح2و3نمرات دروس اصلی ثبت شده هر بزرگواری که نمره درسی اش ثبت نشدهشخصا با حضور درمدرسه پیگیری نماید آخرین مهلت ثبت نمرات 26/4/96میباشد .نمرات دروس تفسیر ومهارت 28/4ببعد ثبت میشود

جوابی بنویسید