برگزاری امتحانات نوبت دوم با همکاری مسئولین محترم مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام…

برگزاری امتحانات نوبت دوم با همکاری مسئولین محترم مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام…

امتحانات نوبت دوم با همکاری مسئولین محترم مدرسه در حال برگزاری است
این امتحانات از اهمیت خیلی بالایی برای طلاب برخوردار است و طلّاب، همه در حال تلاش اند تا بتوانند نتیجه خوبی از این امتحانات به دست بیاورند

جوابی بنویسید