نشست علمی: ضرورت سیر مطالعاتی در ایام طلبگی

نشست علمی: ضرورت سیر مطالعاتی در ایام طلبگی

عنوان نشست علمی: ضرورت سیر مطالعاتی در ایام طلبگی

سخنران: استاد سلطان نژاد
بهمت واحدپژوهش مدرسه امام محمد باقر(ع) نشست علمی با موضوع: ضرورت سیر مطالعاتی در ایام طلبگی با حضور آقای سلطان نژاد موسس بینش مطهر در استان خراسان در تاریخ 4/7/98برگزار گردید.
استاد سطان نژاد در ابتدا گفتند: ايجاد نظام فکري و بسترسازي اوليه اعتقادي بر مبناي تعاليم الهي و اسلام ناب محمدي صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وظیفه اصلی حوزه های علمیه می باشد که ازصدر اسلام به طرق مختلف حوزه علمیه این کار را خوب انجام داده و خروجی های زیادی داشته که یکی از آن محصولات و خروجی ها ی دوران ما استادشهید مطهری(ره) می باشد لذا اکثر بزرگان طلاب را به خواندن سیر مطالعاتی شهید مطهری(ره) تشویق و توصیه می کنند.
ایشان در ادامه به این محتویای کتب شهید مطهری پرداختند و گفتند:اکثر طرح های در حال اجرا از کتاب های موجود استاد بهره می برند که تعدادی از آنها متن سخنرانی ها و یادداشتهای پراکنده ایشان است که می توان به 20 گفتار اشاره نمود. در حالی که در طرح بینش مطهر تمامی آثار استاد اعم از کتاب،سخنرانی ها،یادداشت ها و … به صورت موضوعی تقسیم بندی و از متون ساده به مشکل تنظیم و چاپ شده است که این خود باعث می شود خواننده یک سیر منظم از معارف اسلامی را مرور نموده و از مشکل عدم درک مفاهیم نا هماهنگ مصون بماند.
در ادامه ایشان افزودند: بر خلاف سایر طرحها که سیر مطالعاتی توسط شخص انجام می گیرد ، در طرح بینش مطهر از بهترین روش یادگیری یعنی روش مباحثه استفاده می شود
ایشان ضمن در ادامه گفتند: در مورد عنوان طرح نیز این توضیح لازم است که غایت وهدف این طرح صرفاً این نیست که هرشخص ومخاطبی که دوسال یا بیشتر در این طرح شرکت کرد،فقط باهدف افزایش معرفت ومعلومات دینی خود وشناخت عمیق‌تر دین خود آمده باشد،بلکه غایت والاتر این است که هر معرفت پژوه پس از طرح ویا در طول طرح، هرآنچه می آموزد در قالب یک سرگروه ومربّی دغدغه مند به دیگران هم آموزش دهد وبه قولی فقط به دنبال خود نباشد ودست چند نفر دیگر را هم بگیرد.
ایشات در ادامه به نکات زیر هم اشاراتی داشتند:
آشنایی کلّیِ هر معرفت پژوه با طرح بینش مطهر و توجیه شدن پیرامون چیستی وچرایی مطالعه کتب شهید مطهریرحمت ا… علیه ،آشنایی اجمالی با زندگی وابعادفکری وشخصیتی استاد مطهری رحمت ا… علیه ،آشنایی با شیوه های مطالعه ومباحثه وتحقیق در آثار استاد شهید مطهری رحمت ا… علیه.

جوابی بنویسید